Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”) xác định thỏa thuận giữa các điều khoản chi phối, dịch vụ được cung cấp bởi Az Review (“Azreview.vn”) như được định nghĩa trong Thỏa thuận dịch vụ được ký kết giữa Az Review và công ty hoặc tổ chức yêu cầu các dịch vụ nói trên (“Công ty”).

Các dịch vụ do Az Review cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thu thập các đánh giá, xếp hạng và các hình thức phản hồi khác từ khách hàng cuối của Công ty. Điều này bao gồm các hệ thống và phần mềm để thu thập phản hồi trực tiếp từ khách hàng cuối của Công ty, công bố và tổng hợp các đánh giá này trực tuyến, và các công cụ để theo dõi, quản lý và phân tích các đánh giá đã thu thập.

Bằng việc ký kết Thỏa thuận Dịch vụ, Công ty thừa nhận và đồng ý với các điều khoản dịch vụ này. Các điều khoản dịch vụ này, như được trình bày bên dưới, xác định các điều khoản mà theo đó Az Review đồng ý cung cấp dịch vụ cho Công ty.

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ bên dưới, Công ty cũng thừa nhận rằng tất cả các dịch vụ được cung cấp đều tuân theo Chính sách Dữ liệu của chúng tôi và tất cả các quy trình được nêu trong đó.

Định nghĩa và thuật ngữ

“Khách hàng cuối cùng” là khách hàng của Công ty đủ điều kiện để đưa ra Phản hồi, chẳng hạn nh dưới dạng xếp hạng và đánh giá, như được nêu trong các Điều khoản này. “Phản hồi” đề cập đến tất cả các loại nội dung, bao gồm xếp hạng và đánh giá bằng văn bản và số, được cung cấp bởi Khách hàng cuối của Công ty của Az Review do Yêu cầu phản hồi được gửi đến họ sau khi giao dịch với Công ty.

“Yêu cầu phản hồi” đề cập đến việc liên lạc giữa Az Review và Khách hàng cuối của Công ty mời họ gửi Phản hồi liên quan đến giao dịch trước đó giữa Người dùng cuối và Công ty.

“Thỏa thuận Dịch vụ” là thỏa thuận hợp đồng được ký kết giữa Az Review và Công ty về việc cung cấp các dịch vụ như được nêu trong Thỏa thuận Dịch vụ và các Điều khoản Dịch vụ này. Điều này có thể được gọi trong các ngữ cảnh khác nhau như “Thỏa thuận”, “Hợp đồng”, “Thỏa thuận mua hàng”, “Đơn đặt hàng” hoặc “Hợp đồng dịch vụ”, hoặc bằng các tiêu đề khác trong đó nội dung văn bản nêu rõ rằng thỏa thuận cấu thành Dịch vụ Thỏa thuận giữa Az Review và Công ty.

“Thời gian Dịch vụ” là thời hạn của thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ từ Az Review cho Công ty. Trừ khi có quy định khác, khoảng thời gian này sẽ gia hạn và lặp lại liên tục cho đến khi Thỏa thuận dịch vụ chấm dứt theo Điều khoản dịch vụ này.

“Trang Đánh giá được Chứng nhận” đề cập đến trang web nơi Az Review công bố các xếp hạng và đánh giá đã được thu thập cho Công ty, cùng với thông tin chính thức về Công ty và thông tin tóm tắt liên quan đến Phản hồi đã thu thập. Khi Công ty sở hữu và vận hành nhiều trang web mà Az Review thu thập Phản hồi, các Trang Đánh giá được Chứng nhận riêng lẻ có thể được tạo cho từng trang web, như được nêu trong Thỏa thuận Dịch vụ.

“Tài liệu Tiếp thị” đề cập đến mọi con dấu, vật dụng, gif và hình ảnh đại diện cho thương hiệu Az Review và phản hồi cụ thể của Công ty. Các tài liệu tiếp thị được trưng bày trên trang web của Công ty (hoặc các trang web). “Client Backend” là khu vực được bảo vệ bằng đăng nhập, trong đó Công ty có thể sửa đổi cài đặt tài khoản và mẫu email của riêng mình cũng như để trực quan hóa các xếp hạng và đánh giá của mình, trả lời phản hồi còn lại và tải xuống Tài liệu và tập lệnh Tiếp thị.

Tại sao phải có Thỏa thuận người dùng?

– Đa phần pháp luật các quốc gia, trong đó có Việt Nam, có những quy định pháp luật bắt buộc phải có Thỏa thuận người dùng. Tại Việt Nam, quy định ngày có tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật bảo vệ người tiêu dùng, Luật giao dịch điện tử và Luật an ninh mạng. Do đó, nếu không xây dựng thỏa thuận người dùng, trước hết, sẽ bị xử phạt hành chính, ngoài ra, có thể có nguy cơ bị xử lý hình sự pháp nhân/cá nhân và có thể bị dừng hoạt động.

Vấn đề pháp lý ràng buộc, không chỉ ở Việt Nam, mà có thể bị xử lý ở nhiều nước trên thế giới, do Internet là không biên giới.

– Thỏa thuận người dùng được pháp luật hầu hết các quốc gia coi là hợp đồng. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, coi đó là hợp đồng mẫu, ràng buộc trách nhiệm, quyền lợi của chủ sở hữu Nền Tảng Online với người dùng Internet khi truy cập vào Nền Tảng sử dụng dịch vụ. Cho nên, xây dựng một Thỏa thuận người dùng chuyên nghiệp, đúng luật quốc gia các nước mà website có người dùng còn mang ý nghĩa là một cái khiêng để bảo vệ một cách chủ động chính mình.

– Nâng cao uy tín và tầm vóc của đơn vị sở hữu Nền Tảng Online. Thường thì các công ty có quy mô nhỏ, hoạt động chưa bài bản, ít coi trọng xây dưng thỏa thuận người dùng chuyên nghiệp. Hoặc nếu có, thì hay ở dạng đi copy và paste nguyên văn từ các Nền Tảng Online khác. Do đó, nếu xây dựng bài bản, bạn sẽ nâng cao được uy tín của tổ chức mình trước mắt khách hàng và cộng đồng xã hội, cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Tức là làm tốt cho Thương hiệu của mình.

– Thỏa thuận người dùng mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như, tăng doanh thu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giới hạn trách nhiệm, hạn chế rủi ro và giải quyết tranh chấp nhanh, đơn giản hơn và theo ý mà bạn muốn. Hơn thế nữa, Thỏa thuận người dùng dường như là một “Tuyên ngôn” của các Nền Tảng Online về mô hình kinh doanh – nó vượt qua ý nghĩa tỏng khung khổ một hợp đồng.

– Lôi cuốn thêm khách hàng tiềm năng, giữ khách hàng trung thành vì họ sẽ so sánh sự chuyên nghiệp của bạn, sự tin tưởng vào bạn hay vào đối thủ cạnh tranh của bạn.

– Dữ liệu thông tin của khách hàng giúp quá trình phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.