Điều khoản sử dụng bao gồm những điều khoản và những điều kiện mà người dùng phải chấp nhận. Điều khoản sử dụng là những quy định về việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, những thông tin từ azreview.vn

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ azreview.vn, bạn đều phải tuân thủ và bị ràng buộc theo những điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

Trong trường hợp người dùng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đồng ý với một trong những điều khoản sử dụng chúng tôi đề ra thì bạn có thể ngừng lại việc sử dụng và truy cập những dịch vụ của azreview.vn.

Truy cập trang Website

Azreview.vn có quyền được thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ và những thông tin mà azreview.vn cung cấp. Việc thay đổi này có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào, không cần thông báo trước. Nếu người dùng muốn truy cập và sử dụng dịch vụ của azreview.vn thì bạn có thể sẽ cần phải cung cấp thông tin đăng ký mà chúng tôi yêu cầu.

Những thông tin mà bạn cung cấp cho azreview.vn cần đảm bảo về tính chính xác và cập nhật mới nhất. Và những thông tin mà bạn cung cấp cho azreview.vn đều được điều chỉnh theo chính sách bảo mật của azreview.vn.

Tên tài khoản và mật khẩu hoặc những thông tin liên quan đến an minh và bảo mật của website bạn đều phải giữ bảo mật, không được tiết lộ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để tránh sơ hở thông tin cá nhân về tài khoản của bạn cũng như quyền truy cập của bạn.

Tài khoản đã được xác nhận là của bạn thì những thông tin về tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập cần phải giữ bảo mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác để đảm bảo quyền truy cập và sử dụng những dịch vụ của azreview.vn. Nếu như có hành vi truy cập trái phép trên tài khoản của bạn thì hãy ngay lập tức thông báo với chúng tôi để được giải quyết kịp thời. Trong trường hợp tài khoản của bạn mất an toàn, chúng tôi sẽ có quyền vô hiệu hóa tài khoản hoặc số nhận dạng tài khoản

Thương hiệu

Chỉ khi được sự cho phép của azreview.vn bằng văn bản thì bạn mới có thể sử dụng thương hiệu của azreview.vn. Đối với bên thứ ba thì việc sử dụng biểu tượng cũng như các sản phẩm, dịch vụ và thiết kế của azreview.vn không nhất thiết phải thông qua hoặc chỉ ra sự liên kết giữa 2 bên.

Tuân thủ tiêu chuẩn nội dung

Những nội dung mà thành viên đóng góp cho website đều phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Và bất kỳ nội dung nào thành viên đá đóng góp cho website đều được áp dụng theo tiêu chuẩn.

Thông tin cung cấp

Tất cả các thông tin được thông qua dịch vụ hoặc có sẵn trên website azreview.vn chỉ được sử dụng với mục đích làm thông tin chung và được cập nhật theo thời gian. Tuy nhiên, nội dung đó không nhất thiết phải đầy đủ chính xác nhất và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, đầy đủ cũng như các kết quả sử dụng của thông tin trên website không phải là trách nhiệm của azreview.vn. Và bạn sẽ phải có trách nhiệm khi sử dụng thông tin trên website azreview.vn

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan điều khoản sử dụng của đến bạn/bên thứ ba chúng tôi sẽ không có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về trường hợp về hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website azreview.vn.

Từ chối các bảo đảm

Những tập tin có sẵn trên web hoặc những tập tin tải về từ internet hoàn toàn không được đảm bảo an toàn, không chứa virus hoặc các mã phá hoại. Do vậy bạn phải chịu trách nhiệm và hoàn thành thủ tục để đáp ứng cho việc kiểm tra các yêu cầu bảo vệ thông tin, tránh virus hoặc các loại mã phá hoại thông tin.